Συναυλία MusikFabrik

[english text follows]

Tο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COMPOSER COLLIDER EUROPE βασίζεται στην ιδέα της δημιουργικής συνεργασίας συνθετών, καθηγητών σύνθεσης και μουσικών. Αναθέσεις πρωτότυπων συνθέσεων έχουν δοθεί σε νέους συνθέτες από τα τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι συνθέτες συνεργάζονται – υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους – με τους μουσικούς του ENSEMBLE MUSIKFABRIK στα πλαίσια μουσικών εργαστηρίων που πραγματοποιούνται και στις τρεις πόλεις (Θεσσαλονίκη, Κολωνία, Χάγη) όπου και παρουσιάζονται συναυλιακά τα νέα έργα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Sara Zamboni | Lumen de Lumine (2018) Uraufführung
Zesses Seglias| Madrigali al vento e ai sospiri (2018) Uraufführung
Vladimir Guicheff Bogacz | Vos, seguime (2018) Uraufführung
Petros Leivadas | Musica Speculativa (Act II) (2018) Uraufführung

Ensemble Musikfabrik
Christian Eggen, Μαέστρος

Ελεύθερη Είσοδος

Περισσότερες πληροφορίες
https://www.musikfabrik.eu/de/kalender/akademie-musikfabrik-composer-collider-europe-11112018-0?pager=2018–2019
http://composer-collider-europe.de
https://thessaloniki.gr/events/ensemble-musikfabrik/


The european programme COMPOSER COLLIDER EUROPE is based on the idea of the creative collaboration between composers, composition tutors and musicians. Commissions of original compositions have been given to young composers from the three Universities in partnership. Composers collaborate -under the guidance of their tutors- with the musicians of ENSEMBLE MUSIKFABRIK, within the frame of the workshops that are held in the three cities (Cologne, Thessaloniki and The Hague), where the pieces are performed.

PROGRAMME
Sara Zamboni | Lumen de Lumine (2018) Uraufführung

Zesses Seglias| Madrigali al vento e ai sospiri (2018) Uraufführung

Vladimir Guicheff Bogacz | Vos, seguime (2018) Uraufführung

Petros Leivadas | Musica Speculativa (Act I,II,III) (2018) Uraufführung

Ensemble Musikfabrik
Christian Eggen, Dirigent

Free admission

More info
https://www.musikfabrik.eu/de/kalender/akademie-musikfabrik-composer-collider-europe-11112018-0?pager=2018–2019
http://composer-collider-europe.de
https://thessaloniki.gr/events/ensemble-musikfabrik/